Czym jest Metoda Kanban?

Metoda Kanban jest ewolucyjnym sposobem zarządzania pracą oraz doskonalenia organizacji skupioną na bezpośrednim ulepszaniu dostarczanych usług (również produktów) i katalizowaniu zwinności biznesowej.

Zarządzaj pracą, pozwól ludziom organizować się wokół niej!

Metoda Kanban znajduje zastosowanie w wielu obszarach biznesu. W firmach różnej wielkości, od start-upów i pojedynczych zespołów, aż po olbrzymie, działające globalnie przedsiębiorstwa. Jej zastosowanie nie ogranicza się do firm technologicznych, ale również jest z powodzeniem wdrażana do rekrutacji, pracy kreatywnej (takiej jak design, czy marketing) oraz szeroko pojętych usługach.

Metodę można stosować na poziomie:

zespołów, gdzie praktyki balansują obłożenie pracą oraz budują przewidywalność dostarczania wartości

kierownictwa i przywództwa ulepszając zdolność budowania produktów i świadczenia usług oraz organizacji, która staje się zwinniejsza i lepiej dostosowana do potrzeb klientów

Kanban to więcej niż tablica

Kanban jest najczęściej kojarzony z tablicami, które służą do wizualnego zarządzania pracą. Takie tablice są naturalnie elementem Metody Kanban, ale stanowią tylko manifestację myślenia i pracy w określony sposób.

Metoda Kanban to sposób na doskonalenie sposobu pracy, orientację na klienta, zapewnienie balansu pomiędzy potrzebami rynków a zdolnościami organizacji. To metoda oparta na myśleniu lean, która w centrum ma człowieka, szacunek dla niego i jego potrzeb.

Na czym polega Metoda Kanban?

Przestań zaczynać, zacznij dostarczać!

Na Metodę składają się zasady i towarzyszące im praktyki, które skupiają się na następujących aspektach działalności:

WIZUALIZACJA

 Wykorzystanie modeli i metod wizualizacji przepływu pracy, jej elementów i zasad. Wszystko to by lepiej zarządzać pracą a nie kontrolować ludzi.

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU

Skupienie na przepływie wartości klientów i interesariuszy (flow) m.in. za pomocą limitów pracy w toku i odpowiednich metryk pomagających podejmować lepsze decyzje.

 

MYŚLENIE SYSTEMOWE

Postrzeganie organizacji jako całości – sieci połączonych elementów, zależności pomiędzy nimi i zapewnienie im odpowiednich pętli zwrotnych

 

CIĄGŁE DOSKONALENIE

Jako metoda ewolucyjna Kanban umocowuje każdego pracownika do przywództwa, budowania modeli i eksperymentów mających za cel doskonalenia metod pracy.

 

Efekty?

  • większa zwinność biznesową,
  • lepsza przewidywalność dostarczania wartości,
  • ciągłe doskonalenie organizacji.

Chcesz wiedzieć więcej?

Metoda Kanban - FAQPobierz informator z odpowiedziami na najpopularniejsze pytania o Metodę Kanban, w którym rozprawiamy się również z kilkoma częstymi nieporozumieniami i mitami. 

Zapraszamy również do zapoznania się z jedynym polskim podcastem poświęconym tematowi Metody Kanban:

Jeśli masz inne pytania zostaw je oraz kontakt do siebie za pomocą poniższego formularza: