Zarządzaj zwinnie zespołami i organizacją na drodze ewolucji! 

Szkolenie Kanban Management Professional to duża porcja bardziej zaawansowanej wiedzy, która pozwoli zarządzać pracą wielu zespołów, stosować Kanban na wielu poziomach w organizacji oraz nadać zmianom drogę ewolucyjną.

Dla kogo?

 • Liderzy i menadżerowie odpowiedzialni za kierowanie lub wsparcie większych jednostek organizacyjnych (np. kilku zespołów, różnych produktów), zarządzający programami i portfelami projektów

 • Agile Coache, Scrum Masterzy, osoby odpowiedzialne za transformację i ewolucję całych organizacji w stronę zwinności biznesowej.

Jakie korzyści?

 • radzenie sobie z oporem wobec zmian w organizacji
  zrozumienie i wykorzystanie niesymetrycznego i opóźnionego zobowiązania wobec pracy (asymmetric & deffered commitment)
 • dogłębne rozumienie metryk Kanban, ich wykorzystanie do analizy przyczyn problemów i ewolucyjnego doskonalenia
 • rozwój orientacji usługowej wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • zarządzanie ewolucyjną zmianą w organizacji na każdym jej poziomie.
 • Aktywne ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional (KMP)

Cele i zakres szkolenia

 • dogłębne zrozumienie nie tylko praktyk, ale i prawideł metody Kanban,
 • analiza studium przypadku opisującego ewolucyjną drogę ku zwinności osiągniętej dzięki metodzie Kanban.
 • kadencje Kanbanu – organizacja pętli zwrotnych, spotkań i komunikacji na poziomie całego przedsiębiorstwa
 • budowanie i zarządzanie opcjami (np. Backlogiem Produktu) za pomocą Upstream Kanbanu
 • skalowanie Kanbanu – ewolucja podejścia „end-to-end” oraz zarządzania pracą od poziomu zespołu do portfolio i zarządu
 • role i odpowiedzialności w organizacjach korzystających z metody Kanban
 • metody radzenia sobie ze zmiennością przedmiotu pracy, środowiska,
 • wprowadzenie do pojęć kosztu transakcyjnego i koordynacyjnego

Czy potrzebuję przygotowania?

 • Szkolenie KMP II jest szkoleniem zaawansowanym. Zaleca się wcześniejszy udział w szkoleniu KMP I i/lub dłuższe doświadczenie z wdrażaniem Kanbanu w organizacjach przynajmniej na poziomie jednego zespołu. W przypadku wątpliwości wskazany jest wcześniejszy kontakt.

Czas trwania: 2 dni

Cena: 

 • 3500 net/osobę
 • 2 lub więcej osób? Zapytaj o ofertę poniższym formularzem

Co jest w cenie?

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają: 

 • oficjalne materiały szkoleniowe Kanban University
 • książkę Davida J. Andersona „Kanban” (PDF, wersja angielska)
 • certyfikat ukończenia szkolenia i jeśli wydadzą zgodę ich profil będzie dostępny na stronach kanban.university
 • w przypadku osób, które ukończyły wcześniej kurs KMP I przyznany zostaje tytuł Kanban Management Professional (KMP)
 • zniżkę 10 USD na książkę Mike’a Burrowsa „Kanban from the Inside”
 • kod do oprogramowania SwiftKanban
 • w cenie wliczony jest również catering (lunch i przerwy kawowe w miejscu szkolenia)
 • 14 punktów rozwoju personalnego (PDUs) dla członków PMI, którzy rejestrują punkty do certyfikatu Project Management Professional (PMP).

Opcje i warunki:

 • Na 10 dni przed szkoleniem możesz odwołać udział bez ponoszenia żadnych kosztów.
 • Jeśli zdecydujesz się odwołać swój udział na mniej niż 10 dni przed dniem szkolenia zostanie pobrana opłata administracyjna w wysokości 800 zł netto.
 • W każdej chwili możesz też przekazać prawo do udziału do szkolenia bez żadnej opłaty.
 • W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników szkolenie może zostać odwołane, lub przesunięte na inny termin. Zmiana taka będzie zakomunikowana nie mniej niż 10 dni przed dniem szkolenia.
 • Jeśli potrzebujecie Państwo szkolenia dla większej grupy lub większej elastyczności dostępne są również szkolenia zamknięte. Szkolenia zamknięte dają szansę na jeszcze bardziej praktyczną pracę nad specyficznymi wyzwaniami Państwa organizacji. Wszystko to w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.
 • Jeśli potrzebujecie Państwo elastyczności, np. rozłożenia szkolenia w czasie jako zwinna organizacja jesteśmy otwarci i na takie opcje.
 • W zależności od potrzeb szkolenie może odbyć się w języku angielskim lub polskim.

Certyfikat Kanban Management Professional (KMP):

 • ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II daje prawo do uzyskania tytułu Kanban Management Professional (KMP) przyznawanego przez Kanban University.

Najbliższe szkolenia Kanban Management Professional (KMP II)


 • Warszawa, 5-6.grudnia:
  • bilety na Evenea.pl 
  • na podstawie faktury pro-forma po kontakcie poniższym formularzem

Chcesz uczestniczyć w najbliższych sesjach lub zamówić szkolenie zamknięte?

Zostaw wiadomość lub zadzwoń +48 602 78 88 98.